Województwo Śląskie

Aktualności

Konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”

Przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń. Można je składać do 30 grudnia 2016


Celem konkursu jest wybór trzech gmin, które są najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim, a także najaktywniej wspierają i współpracują z podmiotami ekonomii społecznej funkcjonującymi na jej terenie.

Konkurs ma również przyczynić się do promowania idei przedsiębiorczości społecznej wśród jednostek administracji publicznej i mieszkańców regionu. Zwycięskie gminy otrzymają prawo do posługiwania się tytułem „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2016”, w tym wykorzystywania informacji o zdobyciu nagrody w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także nagrody rzeczowe, puchary i pamiątkowe tabliczki potwierdzające przyznanie tytułu.

Koordynatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Konkurs jest organizowany w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Konkurs wpisuje się w realizację jednego z celów szczegółowych „Regionalnego programu rozwoju ekonomii społecznej w województwie śląskim do roku 2020”, którym jest podniesienie poziomu świadomości społecznej dotyczącej sektora ekonomii społecznej oraz utrwalenie jego pozytywnego wizerunku.

Zgłoszenia kandydatur mogą być dokonane przez same gminy lub przez podmioty ekonomii społecznej funkcjonujące na ich terenie, poprzez wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego. Szczegółowe informacje na temat zasad uczestnictwa w Konkursie i procedury zgłoszenia znajdują się w Regulaminie Konkursu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pod numerem telefonu: 32-730-68-83 lub 87.Zobacz również

więcej w kategorii: polityka społeczna

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie