Województwo Śląskie

Aktualności

Milion na kulturę

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił dwa otwarte konkursy ofert w dziedzinie kultury i ochrony zabytków. Do rozdysponowania po 500 tys. zł


Do 1 marca 2017 r. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

W ramach konkursu zostaną wsparte zadania o zasięgu regionalnym, które m.in. podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, wykorzystują ich kreatywność i zaangażowanie, mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze i promują województwo jako region kultury, a także wyróżniają się wysoką jakością i mają na celu ochronę i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 500 000 zł.

Szczegóły konkursu

Drugi z ogłoszonych konkursów to otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Nabór ofert trwa do 9 marca 2017 r. Na realizację konkursu przeznaczono kwotę 500 000 zł.

Szczegóły konkursuZobacz również

więcej w kategorii: finanse kultura zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie