Województwo Śląskie

Aktualności

Życie po życiu KWK Wieczorek

Kopalnia, która jest nierozerwalną częścią katowickiego Nikiszowca, w tym roku przestanie funkcjonować. Pozostaną po niej budynki industrialne


Podczas debaty zorganizowanej przez katowicką redakcję „Gazety Wyborczej” uczestnicy dyskutowali, jaka przyszłość czeka ten zakład. Witold Jajszczok, rzecznik Spółki Restrukturyzacji Kopalń zapewnił, że spółka może przekazać bezpłatnie samorządowi obiekty po zlikwidowanym zakładzie na realizację zadań publicznych. Aby jednak zasiąść do rozmów, musiałaby otrzymać takie propozycje.

Zdaniem członka Zarządu Województwa Śląskiego Henryka Mercika ważne jest znalezienie odpowiedniej funkcji dla budynków. Część z nich może być wykorzystana na lofty, część do celów turystycznych. Podkreślił, że ważne dla przyszłości obiektu jest przygotowanie odpowiedniego planu zagospodarowania przestrzennego. Podczas dyskusji uczestnicy podkreślili, że ważne jest wpisanie obiektów na listę zabytków. To może dać im parasol ochronny przed ewentualnym wyburzeniem.
Zobacz również

więcej w kategorii: turystyka zagospodarowanie przestrzenne

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie