Województwo Śląskie

Aktualności

W maju umowa w sprawie „Śląska”

Uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie współfinansowania Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” zapowiedział podczas minionej sesji Sejmiku marszałek Wojciech Saługa


„W połowie maja chcemy spotkać się z ministrem Glińskim w Koszęcinie, w siedzibie Zespołu i tam podpisać dokument, który – mamy nadzieję – będzie nowym otwarciem dla „Śląska”. – powiedział marszałek Saługa.

Podczas poniedziałkowej sesji sejmik miał przyjąć uchwałę zmieniającą statut zespołu, poprzedzić ją miało podpisanie umowy, które ze względu na przyjazd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało przesunięte. Uchwała zmieniająca statut Zespołu znajdzie się w harmonogramie majowej sesji.

Ministerstwo zobowiązało się zapewnić zespołowi środki finansowe w wysokości 5 mln zł na rok w formie dotacji podmiotowej na prowadzenie działalności statutowej zespołu. Umowa ma obowiązywać przez trzy najbliższe lata – do 31 grudnia 2019 roku. Środki, które planuje przekazywać ministerstwo, mają poszerzyć ofertę artystyczną i edukacyjną „Śląska”.

W grudniu 2015 roku została podjęta uchwała w sprawie wystosowania apelu do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o podjęcie działań zmierzających do współprowadzenia dwóch samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie, tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz Opery Śląskiej w Bytomiu. „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego współprowadzi na terenie naszego regionu jedynie dwie instytucje kultury – spośród trzydziestu współprowadzonych na terenie naszego kraju” – napisano w apelu. Są to Muzeum Śląskie w Katowicach oraz Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. „Biorąc pod uwagę, że województwo śląskie jest drugim co do wielkości polskim regionem – bilans ten wypada wysoce niekorzystnie”.

W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że Województwo Śląskie jest organizatorem dwudziestu instytucji kultury i w miarę posiadanych środków dba o ich rozwój. Wśród tych instytucji Zespół „Śląsk” oraz Opera Śląska to instytucje o szczególnym znaczeniu nie tylko dla regionu. Marszałek w styczniu 2016 roku przesłał uchwałę wraz z listem, w którym zachęcał ministra do podjęcia decyzji o współfinansowaniu dwóch jednostek. Ministerstwo w odpowiedzi z września 2016 roku wyraziło wolę wypracowania szczegółów współpracy przy prowadzeniu Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Województwo, po przeanalizowaniu kosztów, zaproponowało współprowadzenie zespołu na zasadach finansowych: Ministerstwo Kultury – 49%, tj. 10 780 000, Województwo Śląskie – 51%, tj. 11 220 000 zł. Obecną propozycję finansową przesłało ministerstwo.
Zobacz również

więcej w kategorii: finanse kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie