Województwo Śląskie

Aktualności

Jak mamy się rozwijać turystycznie?

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza na konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+


Program podkreśla gospodarcze znaczenie turystyki dla gospodarki województwa. Ma się rozwijać z wykorzystaniem bogactwa przyrodniczego oraz kulturowego regionu. Kładzie też nacisk na znaczenie dziedzictwa industrialnego.

Realizacja programu ma się przyczynić do udoskonalenia i tworzenia nowych produktów turystycznych, podniesienia atrakcyjności i wysokiego standardu infrastruktury turystycznej oraz wzrostu sprawności całej tej branży wraz z otoczeniem gospodarczym.

Śląskie w branży turystycznej wyróżnia jego różnorodność, natomiast wspólnym mianownikiem łączącym różne atrakcje turystyczne jest możliwość aktywnego spędzania czasu na bardzo różne sposoby.

Program przewiduje realizację 10 projektów. Należą do nich m.in. rozwój turystyki rowerowej górskiej w Beskidach, utworzenie regionalnych szlaków rowerowych Velo Silesia i Wiślana Trasa Rowerowa. W planach jest rewitalizacja zabytkowej kolei wąskotorowej na odcinku Pilchowice – Rudy – Rybnik Stodoły. Ma być wdrażany też Plan wsparcia i zarzadzania rozwojem Parku Śląskiego oraz rozwijany Szlak Zabytków Techniki. Dla miłośników natury ma powstać Szlak przyrody województwa śląskiego. Program kładzie także nacisk na rozwój turystyki biznesowej.

Opracowanie Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ zainicjowane zostało wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Śląską Organizację Turystyczną.

W konsultacjach społecznych nad Programem Rozwoju Turystyki mogą brać udział wszyscy zainteresowani, m.in. samorządy, partnerzy społeczni i gospodarczy, instytucje publiczne oraz osoby prywatne. Wszelkie uwagi i wnioski do projektu Programu Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim 2020+ oraz Prognozy oddziaływania na środowisko należy przesyłać z wykorzystaniem formularza na adres:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Plebiscytowa 36 40-041 Katowice
tel. +48 (32) 77 99 109 fax +48 (32) 77 99 174

lub drogą elektroniczną na adres: strategia@slaskie.pl, bądź ustnie do protokołu w pokoju 0.07 w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Uwagi można przekazywać w terminie do 12 czerwca 2017 r.


 

Turystyka jest ważną gałęzią gospodarki narodowej, której udział w PKB na poziomie kraju osiąga wartość rzędu 5-6%, z zatrudnieniem szacowanym na poziomie 4,7% ogółu pracujących. Na rozwoju tej branży korzysta szereg innych działów gospodarki, uzależnionych od przyjazdu turystów. Zgodnie z szacunkami na jedno miejsce pracy w sektorze turystycznym przypada 3-4 miejsc pracy w branży okołoturystycznej.

Na regionalny rynek turystyczny w ostatnim czasie miało wpływ wiele istotnych czynników m.in. konflikty międzynarodowe i zagrożenie bezpieczeństwa, które przyczyniły się do zmian potencjalnych kierunków wyjazdów i zwiększenia ruchu turystycznego w kraju, zmiany klimatyczne, wzrost zapotrzebowania na turystykę weekendową, jak również rosnące zainteresowanie turystyką aktywną i turystyką biznesową czy ekoturystyką.

Pozytywny wpływ na regionalny rozwój turystyki miały również trwające od wielu lat starania o zmianę wizerunku województwa śląskiego z regionu przemysłowego, nie kojarzącego się z atrakcjami turystycznymi, na region, który ma do zaoferowania bardzo różnorodne i aktywne formy spędzania czasu wolnego.

Konieczne stało się więc wyznaczenie nowych celów Województwa Śląskiego w obszarze kształtowania polityki rozwoju turystyki na kolejne lata oraz przedsięwzięć służących wykreowaniu atrakcyjnego wizerunku regionu.Zobacz również

więcej w kategorii: strategia rozwoju turystyka

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie