Województwo Śląskie

Aktualności

Pieniądze dla twórców

Marszałek Województwa Śląskiego przyznał stypendia w dziedzinie kultury


Stypendia w dziedzinie kultury w 2017 roku, w oparciu o propozycje Komisji powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego, otrzymali:

 • Katarzyna Szkaradnik na finalizację opracowania do druku korespondencji Jana Wantuły.
 • Krzysztof Gajdka na przygotowanie profesjonalnego opracowania krytycznego pt. Z łamów „Zwiastuna Górnośląskiego”.
 • Artur Madaliński na realizację projektu „Między etyką a polityką - śląskie narracje Feliksa Netza”.
 • Waldemar Cichoń na napisanie, zilustrowanie, opracowanie redakcyjne, korektę, wydanie i wprowadzenie do obiegu czytelniczego książki o historii Górnego Śląska „Tam, kaj sie rodzom djamynty. Drugie łopowieści niysamowite niy ino dlo bajtli”.
 • Magdalena Piekorz na napisanie scenariusza pełnometrażowego filmu fabularnego pt. „Rolf i Erwin”
 • Marcin Zasada na realizację filmu dokumentalnego pt. „Kosmiczny Śląsk”.
 • Jakub Margosiak na realizację warsztatów ruchowo-aktorskich dla dzieci z niepełnosprawnościami psycho-fizycznymi zakończonych spektaklem.
 • Tobiasz Sebastian Berg na realizację spektaklu na klatkach schodowych w miastach województwa śląskiego pt. „Ostre zapalenie klatki schodowej”.
 • Ewa Szulc na redakcję scenariusza sztuki teatralnej pod roboczym tytułem „Jean Genet – złodziej z Katowic”.
 • Ewa Moroń na przygotowanie publikacji albumowej o roboczym tytule „Wiesław Lange. Scenografia. Malarstwo”.
 • Anna Ochmann na realizację projektu „Tu odprowadzam wzrokiem słońce_Here I watch the sun set”.
 • Joanna Wowrzeczka na realizację projektu „Prace niezbędne”.
 • Joanna Jędrusik na realizację projektu „Klaudiusz Jędrusik i Grupa St-53. Rekonesans archiwistyczny”.
 • Martyna Biłogan na skomponowanie i nagranie utworów na pierwszą płytę „Erith” oraz stworzenie graficznej okładki płyty.
 • Wojciech Proniewicz na realizację nagrania audio prezentującego twórczość Karola Lipińskiego dla wytwórni Naxos.
 • Krzysztof Firlus na nagranie pierwszej w Polsce płyty CD na VIOLI DA GAMBA.
 • Krzysztof Szlapa na realizację projektu fotograficznego pt. „Widziadła”.
 • Ada Grzelewska na realizację projektu pn. „Gliwickie Towarzystwo Fotograficzne”
 • Dorota Brauntsch-Noga na napisanie książki o roboczym tytule „Ceglane Domy – śląska historia znikania”.
 • Maciej Cierzniak na realizację spektaklu teatralno-tanecznego pt. „Poć, Bydymy Ci Prawić”, na motywach opowiadań Stanisława Ligonia.

Stypendia w dziedzinie kultury są przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego.

Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie przyznaje się na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia. Realizacja programu stypendialnego powinna nastąpić w czasie pobierania stypendium, tzn. w ciągu 5 miesięcy.

Osoba, której przyznano stypendium zobowiązana jest do: wykonania przyjętego programu stypendialnego, przedstawiania na żądanie przyznającego stypendium wyników realizacji programu stypendialnego oraz przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z wykonania programu stypendium.

Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury ustanowione zostały w 2002 roku. Do tej pory otrzymało je ok. 370 osób.
Zobacz również

więcej w kategorii: finanse kultura zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie