Województwo Śląskie

Aktualności

Forum Nowej Gospodarki

W Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum dyskutowano o gospodarce niskoemisyjnej jako szansie dla rozwoju województw śląskiego i małopolskiego. Nie brakuje też polsko-niemieckich rozmów biznesowych oraz prezentacji nowinek technologicznych


XII Forum Nowej Gospodarki odbywa się pod hasłem „Gospodarka niskoemisyjna szansą dla województw śląskiego i małopolskiego”, a wśród szczegółowo omawianych tematów znalazły się: sposoby ograniczania zjawiska niskiej emisji w miastach; Śląskie i Małopolska liderami gospodarki niskoemisyjnej; efektywność energetyczna budynków sposobem na smog; inteligentne miasto – technologie informacyjne i komunikacyjne narzędziem w walce ze smogiem i wreszcie: klastry energetyczne – współpraca społeczności lokalnych przeciw smogowi.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku aż 33 polskie miasta znalazły się na liście 50 ośrodków o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Tę niechlubną statystykę, obok Krakowa czy Nowego Sącza, wypełnia aż 14 śląskich miejscowości na czele z Gliwicami, Zabrzem, Sosnowcem i Katowicami. Przekroczone stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu wywołują lub pogłębiają choroby płuc i układu krążenia. Rocznie smog zabija w Polsce ok. 48 tys. osób. Trwają liczne dyskusje na temat założeń polityki antysmogowej. XII Forum Nowej Gospodarki stało się okazją do przedstawienia uwag do projektowanych aktów prawnych.

„Jarosłav Hašek, autor „Dobrego wojaka Szwejka” pisał, że wielkie rzeczy wymagają wielkich ludzi. Tylko dzięki nim możemy faktycznie zmieniać na lepsze swoje otoczenie. Kiedy 10 lat temu Elon Musk prezentował pierwszy samochód elektryczny, wielu się śmiało i kręciło z niedowierzaniem głowami. A nie dalej jak wczoraj gubernator stanu Nevada na spotkaniu z nami opowiadał o budowie drogi, która doładowuje auta elektryczne jeżdżące po niej. Takie wizje zmieniają nasz świat i tego potrzebujemy w walce o czyste powietrze, w walce ze smogiem” – powiedział wicemarszałek Michał Gramatyka, który przypomniał, że na początku kwietnia Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę antysmogową, a teraz – wraz z samorządowcami z Małopolski i innymi – czeka na rządową propozycję rozwiązań systemowych w tym zakresie.

Równolegle do konferencji zaplanowano Polsko-Niemiecką Giełdę Kooperacyjną w formule B2B. Przygotowanie tego typu spotkań między przedsiębiorcami i organizacjami służy przede wszystkim zwiększeniu kontaktów i wymianie doświadczeń z podmiotami z Niemiec.

Po południu na terenie Parku odbędzie się Piknik Nauki i Kultury, adresowany do mieszkańców Katowic i uczestników debat. Impreza ma na celu podnoszenie świadomości na temat innowacyjności i energooszczędności w makroregionie, łączy śląską tradycję z pokazami i prezentacjami doświadczeń naukowych.

W trakcie plenerowego pikniku można będzie podziwiać wystawy technologiczne, pokazy naukowe i inne atrakcje. Była to także okazja do zwiedzenia ekologicznych obiektów Parku, w tym budynku pasywnego i nowoczesnych laboratoriów do badań nad energooszczędnością, na czele z jedynym w Polsce sztucznym słońcem.
Zobacz również

więcej w kategorii: ekologia gospodarka

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie