Województwo Śląskie

Aktualności

Śląskie Forum Innowacji 2017

Aktualne trendy oraz wyzwania dotyczące rozwoju technologicznego w wybranych branżach kluczowych dla województwa śląskiego zostaną zaprezentowane na „Śląskim Forum Innowacji 2017: Inteligentne specjalizacje – nowe wyzwania” w czasie X Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2017


Od wielu lat region stara się zachęcać firmy i inne środowiska do innowacyjności poprzez stwarzanie warunków do ich rozwoju. Celem jest wzmocnienie powiązań przedsięwzięć i projektów w ramach ekosystemu innowacji. W obecnej perspektywie finansowej Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na wspieranie przedsięwzięć innowacyjnych w branżach, które w regionach wykazują największy potencjał rozwojowy. Organizowana na półmetku realizacji założeń Unii Europejskiej konferencja to doskonała okazja, aby ocenić, co osiągnięto w ramach polityki krajowej i regionalnej oraz wymienić doświadczenia ze współpracy nauki i biznesu.

Informacje na temat aktualnych trendów oraz wyzwań przybliżą przedstawiciele Obserwatorów Technologicznych skupieni w Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) koordynowanej przez władze regionu. Sieć jako unikatowe w skali europejskiej rozwiązanie w zakresie inteligentnego zarządzania rozwojem w ramach polityki innowacyjnej stanowi swoistą platformę współpracy i wymiany wiedzy o potencjale technologicznym pomiędzy branżowymi centrami kompetencji, ale przede wszystkim bazę wiedzy dla przedsiębiorstw poszukujących własnych ścieżek rozwoju. Forum to także szansa na analizę istniejących tzw. inteligentnych specjalizacji (energetyka, medycyna oraz technologie informacyjno-komunikacyjne i odpowiedź na pytanie, czy istnieją dodatkowe nisze rozwojowe, potencjalne rynki dla nowych produktów i usług dostępnych w regionie. Wnioski z konferencji będą wkładem w dyskusję na temat przyszłości polityki spójności po 2020 roku oraz próbą analizy mocnych stron województwa śląskiego, które mogą stać się potencjalnymi nowymi inteligentnymi specjalizacjami regionu.

Śląskie Forum Innowacji 2017 odbędzie się podczas dwudniowej X edycji Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2107, które są wydarzeniem o szerokim zasięgu oraz o dużym prestiżu i znaczeniu dla rozwoju gospodarki i innowacyjności w regionie. Podczas targów odbędzie się również druga edycja konferencji naukowo-biznesowej InterNanoPoland, która jest międzynarodowym forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią. W drugim dniu targów odbędzie się Dzień Projektożerców 2017 organizowany przez Regionalny Punkt Kontaktowy Politechniki Śląskiej, którego celem będzie przybliżenie oferty wspierającej przedsiębiorców w zakresie badań i innowacji w ramach Horyzontu 2020.

Śląskie Forum Innowacji rozpocznie się 22 czerwca o 9.30 w sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie strategia rozwoju

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie