Województwo Śląskie

Aktualności

„Pro Silesia“ będzie reprezentować region w Brukseli

Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia” przyjęto jego strategię i kierunki działania


Organizacja powstała z inicjatywy Zarządu Województwa Śląskiego skupia podmioty reprezentujące środowiska biznesu i jego otoczenia, samorządu oraz nauki.

„Samorząd powinien współpracować z nauką i biznesem, a do tej pory nie było podmiotu, który by tę współpracę koordynował. Chcemy wyposażyć stowarzyszenie w narzędzia i chcemy, żeby prowadziło swoją aktywność również w Brukseli, co pomoże lepiej poznać potrzeby, uzgodnić stanowiska i szukać synergii we współpracy” – tłumaczył ideę utworzenia stowarzyszenia członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak.

W Brukseli stowarzyszenie ma przejąć pracę obecnego Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli. Korzyścią takiego rozwiązania będzie stworzenie bardziej elastycznego modelu współpracy oraz ograniczenie obciążeń biurokratycznych, jakie narzucała dotychczasowa struktura Biura.

Głównym celem obecności „Pro Silesia“ w UE ma być budowanie partnerstw na poziomie Komisji Europejskiej, nawiązywanie współpracy z regionami, uczelniami oraz firmami. Stowarzyszenie ma zachęcać i wspierać składanie wspólnych projektów, które pomogą przedsiębiorstwom woj. śląskiego sięgać po środki unijne.

„Ważnym elementem działań Stowarzyszenia będzie także zintensyfikowanie współpracy między Województwem Śląskim a naszymi regionami partnerskimi w Unii Europejskiej oraz nawiązywanie współpracy z kolejnymi regionami z Niemiec, Francji, Włoch i Hiszpanii. Osią takich działań jest intensywna i bogata współpraca miedzy konferencjami rektorów polskich, niemieckich, francuskich, a także konferencji rektorów zrzeszonych w European University Association” powiedział prof. Wiesław Banyś.

Celem stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane w kwietniu 2017 r., jest stworzenie sprawnie działającego partnerstwa międzysektorowego i wspieranie współpracy na linii biznes-nauka-samorząd oraz dążenie do rozwoju działalności międzynarodowej tych podmiotów.

Od 1 października przejmuje też zadania realizowane dotąd przez Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli. Wśród celów szczegółowych wymienia się m.in. reprezentowanie i promowanie interesów członków stowarzyszenia w kraju i za granicą, promowanie uczelni wyższych z naszego regionu, podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego i podnoszenie jakości życia jego mieszkańców, zacieśnianie współpracy między środowiskami i promocję regionu poprzez organizację i uczestnictwo w imprezach, targach, konferencjach i sympozjach naukowych. W skład pięcioosobowego zarządu weszli przedstawiciele wszystkich środowisk.

Prezesem Zarządu został prof. Wiesław Banyś z Uniwersytetu Śląskiego, wiceprezesami członek Zarządu Województwa Śląskiego Kazimierz Karolczak i prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, a członkami Janusz Michałek z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Tomasz Zjawiony z Regionalnej Izby Gospodarczej.
Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie spotkania uroczystości zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie