Województwo Śląskie

Aktualności

Akcja „Lato z Polską”

Młodzi Polacy z Żytomierza wypoczywają w województwie śląskim


„Ścieżkami polskiej historii” – to temat przewodni tegorocznego pobytu dzieci i młodzieży polonijnej z Żytomierza w województwie śląskim.

Dziś goście z Ukrainy zwiedzali Gmach Sejmu Śląskiego w Katowicach. Wcześniej wzięli udział w lekcji historii w Centrum Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej im. Henryka Sławika w Katowicach.

Na czas wizyty młodzi Polacy zatrzymali się w Bytomiu, gdzie brali udział w koncercie „Muzyka Narodów” oraz lekcji etnograficznej w Muzeum Górnośląskim. Odwiedzili także Muzeum Zamku w Pieskowej Skale, bawili się w „Legendii” – Śląskim Wesołym Miasteczku w Chorzowie oraz uczestniczyli w warsztatach tańca i gry scenicznej przygotowanych przez instruktorów i artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

W czasie dwutygodniowego pobytu zaplanowano jeszcze wizytę w Sanktuarium NMP na Jasnej Górze, udział w Festiwalu Lelowskie Spotkania Kultur – XV Święcie Ciulimu-Czulentu oraz rejs po Kanale Gliwickim. Goście zwiedzą także m.in. Muzeum Zamkowe w Pszczynie i Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie.

Projekt realizowany jest przez Górnośląski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz miastem Bytom.

Województwo Śląskie i Obwód Żytomierski podpisały w 2015 r. porozumienie o współpracy. W ramach umowy Województwo Śląskie w szczególności dba o utrzymanie więzi z Polakami zamieszkującymi Obwód Żytomierski.

Akcja „Lato z Polską” zainicjowana została w roku 2009 pod auspicjami Senatu RP. Projekt współfinansowany jest w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
Zobacz również

więcej w kategorii: zagranica

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie