Województwo Śląskie

Aktualności

Muzeum w Łaźni

„Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych”, to tytuł wystawy, którą otwarto w zrewitalizowanym budynku Muzeum Śląskiego – łaźni głównej


Koszt inwestycji to 30 mln złotych. W otwarciu wzięli udział dyrektor Muzeum Śląskiego Alicja Knast, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz radni Sejmiku Województwa Śląskiego i Rady Miasta Katowice.

"Podstawą udanej rewitalizacji jest zachowanie ducha miejsca. Nowe budynki Muzeum Śląskiego tak dobrze wpisują się w krajobraz miasta ponieważ uszanowano to co było jego istotą – jego przemysłowe korzenie a zarazem nowoczesność. Trzeba również dodać, że udało się to dzięki śląskiej specjalności – współpracy. Dzięki zaangażowaniu samorządu województwa, miasta Katowice oraz środkom Funduszu Norweskiego odrodziły się dawne budynki łaźni i stolarni" – powiedział Henryk Mercik.

Zabytkowy budynek łaźni głównej, wybudowany z początkiem XX wieku i mieszczący wówczas jedną z pierwszych łaźni łańcuszkowych na Górnym Śląsku, znajduje się na wzniesieniu na północ od głównego wejścia do Muzeum Śląskiego, w sąsiedztwie maszynowni szybu „Warszawa I” (obecnie restauracji).

Oddanie przestrzeni do użytku jest finałem drugiego etapu rewitalizacji obejmującej również budynek stolarni (otwarty w maju bieżącego roku) oraz zagospodarowanie terenu, na którym znajdzie się m.in. naziemny parking dla autokarów. Realizacja projektu pozwoliła na utworzenie ponad 2200 m2 nowej powierzchni użytkowej w budynkach oraz zagospodarowanie terenu o powierzchni 1,25 ha, co znacznie rozszerza ofertę Muzeum Śląskiego i katowickiej Strefy Kultury.

"Oddanie budynku łaźni głównej nie jest dla nas końcem, a początkiem. Zaczynamy od wystawy, która nawiązuje do tradycji Muzeum, gdzie przed wojną funkcjonował Dział Przyrody Ożywionej i Nieożywionej, oraz sięga do prehistorii naszego regionu" – powiedziała Alicja Knast.

W ramach projektu doposażono także pracownię digitalizacji, która dzięki zakupionemu sprzętowi może dokonywać trójwymiarowej dokumentacji obiektów przestrzennych takich jak np. rzeźby czy zabytki archeologiczne. Łaźnia główna stanie się nowym miejscem pracy działów muzeum, które do tej pory były zlokalizowane w budynku przy alei Korfantego. Rozwój pracowni działów Historii, Archeologii i Etnologii oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt umożliwi muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji.

Budynek łaźni to także nowe miejsce na ekspozycje czasowe, a przestrzeń wraz z zapleczem technicznym spełniać będzie jednocześnie wymagania niezbędne do organizacji większych koncertów oraz spotkań. W zrewitalizowanej łaźni jako pierwsza zostanie zaprezentowana wystawa „Zaczęło się od ziarna… Historia roślin uprawnych”, która jest zaproszeniem do dyskusji na temat nieustannego wzajemnego wpływu człowieka i świata flory. To także opowieści o roślinach zajmujących wyjątkowe miejsce w historii świata: na przykład herbacie, która doprowadziła do wielu konfliktów i wojen, czy ziemniaku, który po przywiezieniu z Ameryki uratował mieszkańców Europy przed głodem.

Inwestycja realizowana była w latach 2014–2017 w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014, a także z udziałem środków krajowych pochodzących z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, województwa śląskiego i miasta Katowice. Całkowity koszt inwestycji wyniósł około 30 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków MF EOG i MKiDN wyniosło 12,5 mln zł, pozostałą wartość projektu stanowił wkład własny województwa śląskiego (10,5 mln zł) i miasta Katowice (7 mln).
Zobacz również

więcej w kategorii: kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie