Województwo Śląskie

Aktualności

Sam pomysł już nie wystarczy

„Śląskie stawia na innowacje” – taki tytuł nadano I seminarium Krajowej Ligii Innowacji, podczas którego przedstawiono przedsiębiorcom obecnie możliwe do wykorzystania instrumenty finansowe i dotacje


Na I seminarium Krajowej Ligii Innowacji zaproszono m.in. przedstawicieli Instytutu Sobieskiego w Warszawie, Agencji Rozwoju Przemysłu SA, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Energii. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentował wicemarszałek Michał Gramatyka.

Podczas seminarium, oprócz wskazania przedsiębiorcom obecnych możliwych do wykorzystania instrumentów finansowych i dotacji, uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie, co jest potrzebne, żeby innowacje zamienić na sukces rynkowy.

„Chyba dzisiaj wszyscy zgodzą się co do tego, że sam pomysł już nie wystarczy. Ten jest możliwy, o ile zadbamy o przekonanie samych pracowników, o odpowiednie nastawienie do projektu wszystkich w nim uczestniczących osób. Pamiętajmy też, że wszystko musi znaleźć swój czas, miejsce i swoje otoczenie. Dla przedsiębiorców chcący wprowadzać innowacyjne rozwiązania – to my, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego jesteśmy takim właśnie otoczeniem” – przekonuje Michał Gramatyka.

Warto skorzystać z takiego wsparcia, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak sporo tym razem kawałków ma finansowy tort z Brukseli, przeznaczony dla naszego regionu. W ramach obecnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego do wydania jest ponad dwa razy więcej środków niż miało to miejsce w poprzedniej perspektywie finansowej UE (2007-2013). To w sumie 3,5 mld euro, co przy dzisiejszym kursie daje ok. 14,4 mld zł.

Śląski RPO jest zdecydowanie najpokaźniejszym spośród wszystkich regionalnych programów. Jego alokacja (3,5 mld euro) stanowi aż 11 proc. budżetu pozostałych RPO. Co więcej: tylko trzy programy ogólnokrajowe (Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój) mają większy budżet od RPO WSL.

Regionalny Program Operacyjny jest wykładnią potencjału danego regionu. Tutaj Śląskie nie ma powodów do wstydu. Ciągle, z wynikiem 12,4 proc., zajmujemy drugą pozycję (tuż po Mazowieckim) pod kątem generowania ogólnokrajowego PKB. W naszym województwie jest zarejestrowanych ponad 467 tys. przedsiębiorców, w tym 493 jednostki B+R (badania i rozwój).

W ramach RPO WSL wskazano trzy osie priorytetowe, które w głównej mierze powinny odpowiadać za dalszy rozwój województwa śląskiego – w sferze prac badawczych, rozwojowych i wdrożeń. To medycyna, energetyka i dział ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Na tę pulę przeznaczono w sumie 680 mln zł. Ale na ok. 40 proc. z tych funduszy podpisano już stosowne umowy.

„Szukamy dobrych projektów, z odpowiednim poziomem innowacyjności. Takich, które lokują się w priorytetowych dla nas osiach tematycznych. My ze swojej strony obiecujemy jak największą pomoc, jak tylko to możliwe. Zawsze powtarzam, że w tym całym procesie najważniejszy jest beneficjent” – twierdzi wicemarszałek Michał Gramatyka.

Jako praktyczny przykład użytecznych innowacji przedstawiono m.in. startup produkujący i sprzedający roboty dla rehabilitacji neurologicznej. Firma posiada już w 15 krajach sieć dystrybucji.

Uczestnicy I seminarium Krajowej ligi Innowacji mieli też okazję zapoznać się z konkretnymi możliwościami wsparcia przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie czy Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie