Województwo Śląskie

Aktualności

Inauguracja Młodzieżowego Sejmiku

Wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium – to pierwsze decyzje podjęte podczas I sesji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.


„To ważny dzień dla nas wszystkich. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak się cieszę, że Was tutaj widzę. Potrzebna nam jest współpraca międzypokoleniowa, partnerstwo młodych z dorosłymi. Jestem przekonany, że nam się to uda” – przywitał na początku wszystkich główny inicjator powołania do życia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

Inauguracyjna sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego miała wyjątkowe audytorium. W ławach zasiedli m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, Barbara Dolniak, wicemarszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Stanisław Gmitruk, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, a także parlamentarzyści z województwa, radni Sejmiku Województwa Śląskiego.

Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu podkreślił rolę demokracji i samorządności. „Teraz macie okazję uczyć się tych pojęć w praktyce. Bo demokracja to nie tylko co jakiś czas wybieranie danych gremiów. Przecież demokracja to rozmowa, debata, analiza, wyciąganie wniosków. Młodzieżowy sejmik Województwa Śląskiego tworzy idealną do tego przestrzeń. Wykorzystajcie to” – stwierdził Adam Bodnar.

Z kolei o odpowiedzialności przypomniała młodym radnym Barbara Dolniak. „Nie chcemy być społeczeństwem nastawionym na konsumpcję, ale chcemy być społeczeństwem obywatelskim. To jedno z waszych zdań. Ale nie jedyne. Życzę, by podczas ich realizacji było w Was obecne uczucie satysfakcji, że wspólnie zmieniamy na lepsze naszą rzeczywistość” – akcentowała wicemarszałek Sejmu.

Po oficjalnych wystąpieniach marszałek Wojciech Saługa wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze. Kolejny punkt obrad przewidywał wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Na przewodniczącego młodzi radni wybrali Michała Kubisa. Dopełnieniem uroczystości inauguracyjnych jest koncert Miuosha, w Muzeum Śląskim.Zobacz również

więcej w kategorii: edukacja kultura spotkania uroczystości

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie