Województwo Śląskie

Aktualności

Kolejna edycja nagród w dziedzinie kultury

Do 17 listopada 2017 r. można składać wnioski o przyznanie Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego


Marszałek Województwa Śląskiego przyznaje nagrody w dziedzinie kultury: artystyczne – za całokształt osiągnięć, dla młodych twórców oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Wyróżnieniami tymi honorowane są osoby indywidualne. W każdej z kategorii mogą zostać przyznane po trzy nagrody w wysokości 5000 zł.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać osoby fizyczne, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe działające na rzecz kultury, uczelnie wyższe oraz dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2010 Zarząd Województwa Śląskiego ustanowił jeszcze jedną kategorię Nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury, tj. nagrodę za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Wyróżnienia te mogą otrzymać osoby fizyczne lub prawne (z wyłączeniem muzeów) działające na terenie województwa śląskiego za całokształt działalności lub za realizację wartościowych projektów konserwatorskich albo archeologicznych w dwóch kategoriach: inwestor – zarządca obiektów zabytkowych (właściciel, posiadacz, użytkownik zabytków) za szczególną dbałość o obiekty zabytkowe; wykonawca – projektant, badacz, konserwator – za szczególne osiągnięcia konserwatorskie.

Nagrody dla osób prawnych mają charakter honorowy. Osobom fizycznym mogą zostać przyznane wyróżnienia po 5000 zł. Wnioski o przyznanie tej nagrody mogą składać osoby fizyczne lub prawne działające na terenie województwa śląskiego.

Wnioski o przyznanie wszystkich wymienionych nagród można składać:

  • drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice,
  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • rogą elektroniczną przez stronę www.sekap.pl

do 17 listopada 2017 r. Decyduje data wpływu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego.

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia br. o godz. 17.00 w kinoteatrze Rialto w Katowicach.



Zobacz również

więcej w kategorii: kultura

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie