Województwo Śląskie

Aktualności

Wizyta gubernatora stanu Nevada w województwie śląskim

Brian Sandoval wziął udział w inauguracji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Pierwszym punktem wizyty było spotkanie w Gmachu Sejmu Śląskiego z Małgorzatą Ochęduszko-Ludwik, członkiem Zarządu Województwa Śląskiego oraz dr hab. prof. UŚ Tomaszem Pietrzykowskim, prorektorem ds. współpracy międzynarodowej i krajowej.

Rozmowy dotyczyły bieżącej współpracy pomiędzy stanem Nevada a Województwem Śląskim, a także dotychczasowych działań podjętych w obszarze edukacji. Władze Uniwersytetu Śląskiego podpisały porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Nevada w Las Vegas w sierpniu 2017 roku. Prowadzone są także rozmowy dotyczące zawarcia współpracy z Uniwersytetem Nevada w Reno.

Goście ze stanu Nevada wzięli udział w inauguracji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. W trakcie uroczystości Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego oraz Brian Sandoval podpisali list intencyjny dotyczący koordynacji współpracy ze stanem Nevada. Dokument ten dotyczy stworzenia korzystnych warunków, dzięki którym możliwa będzie współpraca firm i instytucji z Nevady i Polski w zakresie innowacji.

Podczas wizyty w regionie goście z Nevady odwiedzili także Chorzów. Gubernatorowi towarzyszyli Anna Maria Anders, senator RP, sekretarz stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Dialogu Międzynarodowego, John Petkus, konsul honorowy RP w Las Vegas, Beata Drzazga, ambasador biznesowa stanu Nevada, przedstawiciele Biura Gubernatora Stanu Nevada ds. Rozwoju Gospodarczego oraz Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej w Nevadzie.


Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada zostało podpisane 11 października 2016 r. Przedstawiciele stanu Nevada są zainteresowani współpracą w zakresie technologii wodnych, współpracy uniwersytetów i uczelni, pojazdów autonomicznych, w tym dronów.

Nevada posiada niezwykle przyjazne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. z powodu braku wymogu posiadania minimalnego kapitału zakładowego dla spółek prawa handlowego, wyspecjalizowanych sądów gospodarczych czy dużej elastyczności dotyczącej wewnętrznej struktury spółek handlowych. Wszystko to sprawia, że stan ten jest jednym z najbardziej konkurencyjnych środowisk biznesowych na świecie. Największe amerykańskie firmy mają swoje siedziby lub oddziały w Nevadzie ze względu na wymierne korzyści ekonomiczne, jakie ten stan oferuje.
Zobacz również

więcej w kategorii: zagranica zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie