Województwo Śląskie

Aktualności

Śląskie. Jak zagospodarować odpady?

Gospodarowanie odpadami na terenach niekorzystnie przekształconych województwa śląskiego to temat konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin i powiatów oraz funkcjonariusze policji. Podczas otwarcia konferencji członek

Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik mówił o skali problemów związanych z odpadami oraz o Planie Gospodarki Odpadami.

W województwie śląskim powstaje około 48 milionów ton odpadów, w tym około 1,5 miliona odpadów komunalnych. Zgodnie z prognozami z roku na rok będzie wzrastać ich masa w województwie. W 2016 roku statystyczny mieszkaniec wytworzył ok. 362 kg odpadów, w 2022 ta masa może wzrosnąć do ok. 382 kg. Według ostatnich badań Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w latach 2011-2013 w województwie śląskim wytwarza się najwięcej odpadów kuchennych, organicznych (ok. 24%), na dalszych miejscach znajduje się papier (ok. 15%), tworzywa sztuczne (ok. 13%) oraz szkło. Te materiały w znacznej części są stosowane do produkcji opakowań.

 Zobacz również

więcej w kategorii: ekologia

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie