Województwo Śląskie

Aktualności

GISDay w Guido

Fedruj wiedzę o GIS w podziemiach Guido - to temat konferencji, która odbyła się w Kopalni Guido w Zabrzu w ramach obchodów światowego dnia systemów informacji przestrzennej (GIS)


W konferencji wzięło udział 230 osób, a wśród uczestników byli pracownicy spółek branżowych, urzędów administracji publicznej, doktoranci, studenci i uczniowie szkół średnich. Konferencja została zorganizowana w podziemiach Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego Guido na poziomie 320m.

W otwarciu konferencji uczestniczył wicemarszałek Stanisław Dąbrowa. W trakcie spotkania omówiono tematy zarówno z dziedziny GIS, jak i dziedzin pośrednio z nią związanych. Dariusz Gotlib, profesor Politechniki Warszawskiej, przedstawił kierunki rozwoju GIS w Polsce, a Violetta Sokoła–Szewioła, profesor Politechniki Śląskiej, omówiła zastosowanie GIS do oceny skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją złóż węgla kamiennego na obiekty budowlane.

Organizatorem konferencji był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach. Dodatkową atrakcją dla uczestników była możliwość zwiedzenia zabytkowej kopalni Guido.
Zobacz również

więcej w kategorii: zagospodarowanie przestrzenne

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie