Województwo Śląskie

Aktualności

Wykorzystać potencjał rzek

Za nami drugie posiedzenie zespołu doradczego ds. rozwijania żeglugi śródlądowej na terenie województwa śląskiego


Podczas posiedzenia rozmawiano o technicznych i logistycznych uwarunkowaniach funkcjonowania śródlądowych dróg wodnych, perspektywach rozwoju Kanału Gliwickiego i partycypacji społecznej w sprawach związanych z wykorzystaniem rzek. Sporo czasu poświęcono dyskusji dotyczącej problemów ochrony zasobów przyrody w kontekście planowanych rządowych inwestycji w szlaki żeglowne w województwie.

Przedstawiono również inicjatywę zapoczątkowaną przez Województwo Dolnośląskie i przyjętą przez Sejmik Województwa Śląskiego związaną z ustanowieniem roku 2018 jako samorządowego Roku Odry. Ideą tego pomysłu jest wspólne działanie wszystkich województw położonych w dorzeczu Odry w celu pełniejszego wykorzystania szans rozwojowych związanych z jej wykorzystaniem.

Zespół powstał w drodze zarządzenia Marszałka Województwa Śląskiego. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie samorządowi województwa śląskiego możliwie pełnej informacji dotyczącej żeglugi śródlądowej i innych aspektów gospodarki wodnej w województwie oraz przedstawianie uzasadnionych propozycji podejmowania działań w tym zakresie.

W skład zespołu weszli eksperci, którzy od lat angażują się w sprawy gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej. Wśród nich są reprezentanci samorządów, administracji rządowej, organizacji społecznych, wyższych szkół oraz instytutów badawczych. Ideą przyświecającą powołaniu zespołu było uwzględnienie różnych punktów widzenia, które wynikają z wielu ról, jakie pełni rzeka w życiu regionu. Nadzór nad zespołem sprawuje członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.
Zobacz również

więcej w kategorii: infrastruktura komunikacja strategia rozwoju

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie