Województwo Śląskie

Aktualności

Konkurs na prowadzenie ośrodków adopcyjnych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert w zakresie prowadzenia ośrodków adopcyjnych w województwie śląskim w latach 2018-2022


Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wskazuje, że do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa należy organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Samorząd województwa może zlecić prowadzenie ośrodków adopcyjnych podmiotom niepublicznym. Prowadzenie ośrodków adopcyjnych zaspokaja ważny interes społeczny polegający na zapewnianiu dzieciom pozbawionym opieki właściwego środowiska rodzinnego, niezbędnego do prawidłowego wychowania i rozwoju.

Szczegółowe informacje o zasadach ogłoszonego konkursu można znaleźć na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Termin składania ofert: od 28.11.2017 do 20.12.2017.Zobacz również

więcej w kategorii: polityka społeczna

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie