Województwo Śląskie

Aktualności

O zdrowiu psychicznym dziecka

Jak zatopieni w codzienności dorośli mogą pomóc najmłodszym?


Dokonujące się w ostatnim ćwierćwieczu w Polsce gwałtowne przemiany społeczno-ekonomiczne i towarzyszące im takie zjawiska, jak wydłużenie czasu pracy rodziców, osłabienie poczucia bezpieczeństwa osobistego, nadmiar stresów, szybkie tempo życia czy rywalizacja nie stwarzają korzystnych warunków dla rozwoju i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Ci coraz częściej pozostawiani są – wobec zagonienia dorosłych – sami sobie.

O tym, jak to zmienić i jakimi najefektywniejszymi instrumentami – dyskutowano podczas konferencji pt. „Psyche i soma w zwierciadle szkolnej rzeczywistości, czyli o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży z perspektywy szkoły, pomocy psychologicznej oraz opieki zdrowotnej” realizowanej w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020.

W ostatnich latach rośnie liczba dzieci i młodzieży objętych pomocą specjalistyczną ze względu na zaburzenia psychiczne. Z raportu stanu zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce wynika, że zaburzenia te występują u mniej więcej 10-20 proc. najmłodszych („Stan zdrowia dzieci i młodzieży w Polsce” B. Woynarowska, A. Oblacińska, Studia BAS, 2014). Jednocześnie należy podkreślić, że liczby te mogą być nieco zaniżone. Wiele bowiem z trudności emocjonalnych nie jest zgłaszanych, gdyż zarówno dzieci, jak i rodzice obawiają się stygmatyzacji związanej z korzystaniem z pomocy psychologiczno-psychiatrycznej.

Do tego rodzaju trudności najczęściej odnotowywanych przez lekarzy specjalistów i psychologów należą: zaburzenia lękowo-depresyjne, zaburzenia emocji i zachowania, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia odżywiania oraz inne zaburzenia spowodowane zażywaniem środków psychoaktywnych („Śląski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020”). W większości tych przypadków pojawiają się objawy wegetatywne, w znaczący sposób wpływające na funkcjonowanie emocjonalne, psychiczne i fizyczne, a w konsekwencji społeczne dzieci i młodzieży.

Konferencję zorganizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mikołowie.
Zobacz również

więcej w kategorii: zdrowie

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie