Województwo Śląskie

Aktualności

Dotacje na system pieczy zastępczej

Rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ośrodka adopcyjnego do roku 2022


Zarząd Województwa Śląskiego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa śląskiego w latach 2018-2022.

Dotacje przyznano czterem organizacjom społecznym dotacje w łącznej kwocie 650 tys. zł na 2018 rok. Mają one prowadzić 4 niepubliczne ośrodki adopcyjne w województwie.

Zadanie zostało zlecone na 5 lat zgodnie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w trybie powierzenia realizacji zadania publicznego.

Prowadzenie ośrodków adopcyjnych zaspokaja ważny interes społeczny polegający na zapewnianiu dzieciom pozbawionym opieki właściwego środowiska rodzinnego, niezbędnego do prawidłowego wychowania i rozwoju.Zobacz również

więcej w kategorii: polityka społeczna

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie