Województwo Śląskie

Aktualności

Bieruń stawia na aktywizację społeczną

Bieruń wyremontuje i rozbuduje za unijne pieniądze hale sportową i świetlice środowiskową przy ul. Homera


W Urzędzie Miasta w Bieruniu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 projektu "Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i świetlicy środowiskowej wraz z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu, w celu zwiększenia aktywizacji społeczno-gospodarczej ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i rewitalizacji".

Na inwestycję o wartości ok. 4,9 mln zł samorząd Bierunia pozyskał ok. 3,8 mln zł wsparcia. Dzięki temu zostanie zrealizowany projekt mający na celu aktywizację osób wymagających wsparcia na rynku pracy, integrację społeczną osób starszych, organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz zachęcanie mieszkańców do większej aktywności na rzecz otoczenia.

„Projekt nowoczesnej hali sportowej, która powstanie na osiedlu Homera w Bieruniu ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Stanowi również sposób na poradzenie sobie z problemami społeczności żyjącej w jej najbliższym otoczeniu, gdzie brakuje przestrzeni dla młodzieży i dorosłych. Istniejąca sala od lat nie jest użytkowana i powoli niszczeje, a przyległa świetlica środowiskowa, mogąca pomieścić dwadzieścia osób, nie spełnia oczekiwań młodzieży i obecnie użytkowana jest przez młodsze dzieci” - tłumaczy Urząd Miasta w Bieruniu.

Inwestycja realizowana będzie na obszarze rewitalizacji wyznaczonym w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020. Program ten zdiagnozował problem niskiej aktywności społeczno-gospodarczej mieszkańców tego obszaru.

„W województwie śląskim mamy prawie trzysta mln euro na projekty związane z rewitalizacją oraz infrastrukturą społeczną i zdrowotną. Te pieniądze to wsparcie dla gmin, które chcą przezwyciężyć trudne do rozwiązania problemy związane z degradacją zarówno terenów przemysłowych, jak i przestrzeni zurbanizowanej. Wymaga to także wpływu na zmiany w delikatnej tkance społecznej. Wyzwaniem dla władz lokalnych jest stworzenie mechanizmów wsparcia i aktywizacji grup, które straciły na transformacji przemysłu. Projekt miasta Bierunia to przykład zaangażowania samorządu lokalnego w rozwiązanie tego problemu społecznego” - powiedział wicemarszałek Województwa Śląskiego, Michał Gramatyka podczas podpisania umowy.
Zobacz również

więcej w kategorii: fundusze europejskie inwestycje

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie