Województwo Śląskie

Aktualności

300 000 zł na upowszechnianie dziedzictwa przemysłowego regionu

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.


Celem konkursu jest wsparcie wydarzeń organizowanych podczas IX edycji festiwalu INDUSTRIADA – święta Szlaku Zabytków Techniki w obiektach należących do tej sieci współpracy. Wsparcie uzyskają wyłącznie te wydarzenia, które wpiszą się w programowy motyw przewodni INDUSTRIADY 2018. Na realizację zadań w konkursie Zarząd przeznaczył 300 tys. zł.

O wsparcie mogą ubiegać się m.in. organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Podmioty te muszą działać w obszarze kultury, zaś zgłoszone wydarzenia muszą odbywać się w obiektach należących do Szlaku Zabytków Techniki.

„Organizowany konkurs to okazja do współtworzenia i uatrakcyjnienia programu INDUSTRIADY. Istotne jest, aby wydarzenia wpisywały się w motyw przewodni święta Szlaku, który w tym roku brzmi: „Industria jest kobietą”. Chodzi o to, aby pokazać, jak kobiety wpływały na kształt regionu i jego przemysłowe losy. Wierzę, że dzięki pozyskanym funduszom organizacje pozarządowe zaprezentują 9 czerwca fascynujące, nieznane, bardziej kobiece oblicze obiektów Szlaku Zabytków Techniki” – mówi dr inż. arch. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Wnioski można składać do 14 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie nastąpi do 21 marca 2018 r. O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje data jej wpływu do Urzędu Marszałkowskiego.

INDUSTRIADA to jeden z najważniejszych europejskich festiwali promujących dziedzictwo przemysłowe. Koordynowana jest przez samorząd województwa śląskiego. W zeszłym roku w święcie Szlaku Zabytków Techniki wzięło udział 84 tysięcy osób. Polska Organizacja Turystyczna wyróżniła INDUSTRIADĘ Złotym Certyfikatem, uznając ją za najlepszy produkt turystyczny w Polsce. IX edycja festiwalu odbędzie się 9 czerwca br.Zobacz również

więcej w kategorii: finanse kultura promocja zarząd

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie