Województwo Śląskie

Aktualności

Wiedza w sile wieku

O kondycji i przyszłości funkcjonowania Uniwersytetów Trzeciego Wieku i szeroko pojętej polityce senioralnej rozmawiano w trakcie Śląskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku


Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele UTW z całego regionu odbywało się w Sali Sejmu Śląskiego, a w jego otwarciu uczestniczyła członek Zarządu Województwa Śląskiego Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

„To spotkanie jest okazją, żeby powiedzieć co nam się udało w naszych małych ojczyznach i z poziomu województwa, ale też co należałoby zrobić, usprawnić. Dla mnie właśnie wymiana dobrych praktyk jest najistotniejsza, kiedy uzmysławiamy sobie co robi sąsiednia gmina i chcemy ten pomysł wprowadzić również u nas. Urząd Marszałkowski pełni rolę zwornika, żeby wszystkie środowiska senioralne dysponowały podobnym poziomem wiedzy i doświadczeń, dlatego wierzę, że to dzisiejsze spotkanie będzie platformą wymiany dobrych pomysłów i dyskusji” – mówiła w trakcie otwarcia forum Małgorzata Ochęduszko-Ludwik.

W trakcie forum rozmawiano o dobrych praktykach współpracy krajowych i śląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz aktywizacji i integracji środowiska seniorów. Sporo miejsca poświęcono również dobrym praktykom w zakresie realizacji potrzeb śląskich seniorów w kontekście działań prowadzących przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Małgorzata Ochęduszko-Ludwik przypomniała, że samorząd województwa powołał Śląską Radę ds. Seniorów, której celem jest m.in. integracja osób starszych, wymiana dobrych praktyk w tym zakresie, budowa przestrzeni społecznej przyjaznej mieszkańcom oraz włączanie zagadnienia starzenia się do regionalnych dokumentów strategicznych. W województwie funkcjonuje też Śląska Karta Seniora, a samorząd promuje tzw. kopertę życia, czyli zestaw informacji medycznych mogących uratować życie osób starszych w razie ewentualnego wypadku lub zagrożenia i paszport zdrowia seniora. Samych kart seniora rozdano ponad trzysta tysięcy. W planach jest m.in. zacieśnienie współpracy międzypokoleniowej i kopertomaty w szpitalach, z których będzie można pobrać kopertę życia.

Podczas forum mówiono również o informatyce przyjaznej seniorom oraz przedstawiono formy i metody pracy UTW w zakresie edukacji i współpracy z uczelniami wyższymi.
Zobacz również

więcej w kategorii: polityka społeczna spotkania uroczystości

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie