Województwo Śląskie

Prezydium

Sylwia Cieślar

Wiceprzewodnicząca Sejmiku
tel. +48 (32) 20 78 273 nr wew. 273
s.cieslar@slaskie.pl

Data urodzenia: 26 maja 1980
Miejsce urodzenia: Cieszyn
Stan cywilny: mężatka
Wykształcenie: wyższe
Nazwa szkoły i kierunek: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku - Białej
- administracja
Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku - Białej
- finanse i rachunkowość
Wybrany(a) z listy: Platforma Obywatelska
Okręg wyborczy: bielski
Uzyskana liczba głosów: 14813
Klub: Platforma Obywatelska

Główne punktu kariery zawodowej:

- Starostwo Powiatowe w Cieszynie;
- Dyrektor Biura Poselskiego Posła Tadeusza Kopeć;
- Dyrektor Biura Senatorskiego Senatora Tadeusza Kopeć;
- Asystentka Posła do PE Jana Olbrychta.

Interpelacje radnego »

Członek komisji:
  • doraźna Komisja – „Kapituła Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” - Członek komisji
  • Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich - Z-ca przewodniczącego
  • Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - Członek komisji
  • Komisja Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej - Członek komisji

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie