Województwo Śląskie

Zarządzenia

Zarządzenie marszałka nr 00020/2017 z dnia 6 marca 2017 roku

Zarządzenie nr 00020/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w regionalnych placówkach opiekuńczo – terapeutycznych oraz interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w 2017 roku

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późń. zm.), art. 196 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 575 z późń. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie