Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała sejmiku nr II/36/5/2005 z dnia 13 czerwca 2005 roku

w sprawie:
powołania Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Na podstawie
art. 8 ust. 1 oraz art. 18 pkt 19 lit. f
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa
(t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.)
oraz art. 18 ust. 3 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. Nr 15 z 2003 roku, poz. 148 z późn. zm.)

§ 1


Powołuje się z dniem 1 lipca 2005 roku wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną w formie jednostki budżetowej - pod nazwą Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego.


§ 2


Nadaje się statut Śląskiemu Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie