Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 139/6/V/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

w sprawie:
przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Na podstawie
art. 41 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 4 pkt. 1), art. 17 i 18 pkt. 2) art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz.1649).

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie