Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2314/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
zawarcia z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki porozumienia o współpracy w realizacji programu szkolenia sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie