Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2324/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach

Na podstawie
art. 41 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 486) w związku z art. 243 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1577 z późn. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie