Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2310/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy nr 2843/ZD/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r., oraz zawarcia Aneksu Nr 1 do umowy nr 2612/ZD/2017 z dnia 28 lipca 2017 r., dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) oraz §9 ust. 1 przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937 z późn. zm.), uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 835/112/V/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie: Zasad dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu przekazywanych przez Samorząd Województwa Śląskiego robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie