Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2290/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
wydania postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania w całości decyzji Zarządu Województwa Śląskiego nr 2687/RR/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r. wydanej wobec Beneficjenta Przemysława Jędrzejczyka, realizującego projekt w ramach RPO WSL 2007-2013

Na podstawie
art. 61 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 ze zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie