Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2303/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.11.01.04-24-02C4/17-001 złożonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Przyrów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16

Na podstawie
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), art. 55 pkt. 1, art. 57, art. 58 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.)

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie