Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2315/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.)

Na podstawie
Opiniuje się pozytywnie projekt „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023” w zakresie zgodności z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Dz. Urz. Woj. Śl. z 13.09.2016 r., poz. 4619) i Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+, przyjętą Uchwałą Nr IV/38/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie