Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2302/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
wydania postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości nr 12/2017 z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie odmowy wznowienia postępowania

Na podstawie
art. 123 § 1, art. 127 § 2 w zw. z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), art. 61 ust. 3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.) art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 486), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1376),

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie