Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwała zarządu nr 2329/225/V/2017 z dnia 7 listopada 2017 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Na podstawie
art. 41 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) oraz art. 247 ust. 1 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) w związku z § 9 pkt 2 Uchwały Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok.

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie