Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 242 z dnia 21 lutego 2018
Nr uchwałyW sprawie
329/242/V/2018 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki: Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój sp. z o.o. z kwoty 7.000.000 zł do kwoty 10.740.000 zł.
333/242/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-00FG/17-002 złożonego przez URBAN-METAL Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
335/242/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0199/17-002 złożonego przez OKULUS PLUS Centrum Okulistyki i Optometrii Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
337/242/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-0294/17-002 złożonego przez: PPHU "RAILING" Andrzej Twardowski, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
338/242/V/2018 nieuwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-014F/17-002 złożonego przez: "J.P.PILCH" Sp. z o.o., w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
339/242/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-01DG/17-002 złożonego przez: GABINET STOMATOLOGICZNY I PRACOWNIA PROTETYCZNA LEK. STOM. MOROŃ ANDRZEJ, w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
341/242/V/2018 uwzględnienia protestu dotyczącego oceny merytorycznej wniosku nr WND-RPSL.03.02.00-24-014G/17-002 złożonego przez VESSUN Sp. z o.o. w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
345/242/V/2018 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/3529/2017 z dnia 25 października 2017 r. zobowiązującą Beneficjenta – Miasto Zabrze do zwrotu części dofinansowania wraz z odsetkami w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w projekcie dofinansowanym z RPO WSL 2014-2020
408/242/V/2018 powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.
409/242/V/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
410/242/V/2018 wszczęcia procedury związanej z zamiarem ponownego powołania Pana Roberta Talarczyka na stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie