Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 227 z dnia 21 listopada 2017
Nr uchwałyW sprawie
2393/227/V/2017 Rozstrzygnięcia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”.
2394/227/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”
2421/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Lechowi Motyce (Motyka) – Dyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2422/227/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa Panu Stefanowi Jancie (Janta) – Wicedyrektorowi Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
2423/227/V/2017 zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 218/ZD/2017 z dnia 20.02.2017 roku z Katowickim Centrum Onkologii w Katowicach
2424/227/V/2017 zmiany uchwały nr 1965 / 219 / V / 2017 z dnia 27.09.2017 r. oraz zawarcia aneksu nr 1 do umowy dotacji 3263 / ZD / 2017 z dnia 17.10.2017 roku z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2425/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 3 w Rybniku
2426/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
2427/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach
2428/227/V/2017 zawarcia umowy dotacji z SP ZOZ Rejonowym Pogotowiem Ratunkowym w Sosnowcu
2438/227/V/2017 w sprawie: wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
2439/227/V/2017 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramu likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach — w likwidacji
2440/227/V/2017 w sprawie: zawarcia umowy pomiędzy Województwem Śląskim a Miastem Zabrze w sprawie udzielenia przez Miasto pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego, przeznaczonej na refundację części kosztów poniesionych w 2017 roku na realizację zadania pn.: „Wykonanie bieżącej konserwacji cieku Bielszowickiego w km 2+770-3+359 tj. od ul. Paderewskiego do przepustu kolejowego”.


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie