Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 174 z dnia 27 lutego 2017
Nr uchwałyW sprawie
404/174/V/2017 uchylenia uchwały nr 157/169/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia projektów uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie połączenia Katowickiego Centrum Onkologii i Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.
405/174/V/2017 przyjęcia aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok
406/174/V/2017 udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.
407/174/V/2017 powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
408/174/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
409/174/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO
410/174/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
411/174/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO
412/174/V/2017 rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO
413/174/V/2017 zmiany Regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT SUBREGIONU CENTRALNEGO
414/174/V/2017 przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017–2030

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie