Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Posiedzenie nr 212 z dnia 22 sierpnia 2017
Nr uchwałyW sprawie
1722/212/V/2017 wydania decyzji utrzymującej w mocy decyzję Zarządu Województwa Śląskiego nr FS/1299/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r.
1723/212/V/2017 wydania decyzji w przedmiocie zwrotu dofinansowania udzielonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wykorzystanego z naruszeniem procedur i określenia terminu, od którego nalicza się odsetki
1724/212/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu RPSL.11.04.02-IP.02-24-044/17
1725/212/V/2017 ogłoszenia konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”, powołania Komisji Konkursowej oceniającej wnioski złożone w ramach tego przedsięwzięcia i przyjęcia regulaminu prac ww. Komisji
1726/212/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-039/17
1727/212/V/2017 udzielenia upoważnienia Pani Jolancie Filipczuk – kierownikowi referatu nadzoru pomocy technicznej i instrumentów finansowych Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1728/212/V/2017 przyjęcia dokumentów związanych z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (za wyjątkiem działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości), stanowiących element zasad realizacji RPO WSL 2014-2020.
1729/212/V/2017 zmiany następujących uchwał Zarządu Województwa: 1296/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016r., 1532/128/V/2016 z dnia 26 lipca 2016r., 1766/134/V/2016 z dnia 30 sierpnia 2016r., 1929/141/V/2016 z dnia 27 września 2016r., 1983/142/V/2016 z dnia 28 września 2016r., 2142/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2143/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2144/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2149/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2150/149/V/2016 z dnia 25 października 2016 r., 2376/155/V/2016 z dnia 24 listopada 2016 r., 2433/156/V/2016 z dnia 29 listopada 2016 r., 2553/158/V/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., 114/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., 354/172/V/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., 355/172/V/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., 372/172/V/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., 626/181/V/2017 z dnia 28 marca 2017 r., 826/189/V/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., 827/189/V/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., 1041/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017 r., 1042/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017r., 1045/195/V/2017 z dnia 30 maja 2017r., 1309/201/V/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., 1310/201/V/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., 1311/201/V/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., 1312/201/V/2017 z dnia 27 czerwca 2017 r., 1508/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017r., 1509/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017r., 1510/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017r., 1511/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017r., 1512/207/V/2017 z dnia 25 lipca 2017r.
1730/212/V/2017 zmiany uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 827/189/V/2017 z dn. 25.04.2017 r. w sprawie przyjęcia pakietów aplikacyjnych w ramach konkursów nr: RPSL.05.01.01-IZ.01-24-161/17; RPSL.05.01.02-IZ.01-24-162/17; RPSL.05.01.02-IZ.01-24-163/17; RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
1731/212/V/2017 przyjęcia Pakietu aplikacyjnego w ramach konkursu nr: RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17
1732/212/V/2017 przyjęcia pakietu dokumentów dla naboru w trybie pozakonkursowym nr RPSL.04.03.03-IZ.01-24-203/17 dla poddziałania 4.3.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - OSI
1733/212/V/2017 zmiana uchwały nr 1062/195/V/2017 z dnia 30.05.2017 r. oraz zawarcie aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 2375/ZD/2017 z dnia 21.06.2017 r. z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1734/212/V/2017 zmiana uchwały nr 1063/195/V/2017 z dnia 30.05.2017 r. oraz zawarcie aneksu nr 2 do umowy dotacji nr 2376/ZD/2017 z dnia 21.06.2017 r. z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1735/212/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
1736/212/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku o ponowny wpis ośrodka o nazwie: Ośrodek Intensywnej Rehabilitacji Dzieci „Michałkowo” Tomasz Ćwiertnia, ul. Klimczoka 80, 43-360 Bystra do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1737/212/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku o ponowny wpis ośrodka o nazwie: Sanatorium Uzdrowiskowe „Rosomak”, ul. Zdrojowa 2, 43-450 Ustroń do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1738/212/V/2017 pozytywnego zaopiniowanie wniosku o wpis ośrodka o nazwie: Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. Gen. Jerzego Ziętka Sp. z o.o., ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne.
1740/212/V/2017 wyrażenia zgody na przekazanie darowizny przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie.
1741/212/V/2017 zawarcia umowy dotacji z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu
1742/212/V/2017 udzielenie pełnomocnictwa Pani Bożenie Buckiej – dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach
1743/212/V/2017 ogłoszenia nowej edycji konkursu pieczątkowego „Podróżuj Szlakiem Zabytków Techniki”
1744/212/V/2017 wydania opinii
1745/212/V/2017 nadania numerów drogom gminnym na terenie gminy Herby
1746/212/V/2017 udzielenie pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Ostrowskiej- Kopii - inspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1747/212/V/2017 udzielenie pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Ostrowskiej- Kopii - inspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1748/212/V/2017 udzielenie pełnomocnictw Pani Aleksandrze Ostrowskiej- Kopii - inspektorowi w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1749/212/V/2017 udzielenie pełnomocnictwa Pani Dorocie Giglok-Hartman- radcy prawnemu w Wydziału Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1750/212/V/2017 udzielenie pełnomocnictwa Pani Dorocie Giglok-Hartman – radcy prawnemu w Wydziału Pomocy Prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1751/212/V/2017 wspólnej organizacji przedsięwzięcia promocyjnego we współpracy z gminą jurajską Ogrodzieniec.
1752/212/V/2017 udzielenia pełnomocnictw do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Województwa Śląskiego na Zgromadzeniach Wspólników Spółek
1753/212/V/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie