Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
2668/230/V/2017przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego
2667/230/V/2017wyrażenia zgody na zbycie przez Muzeum Śląskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku położonego w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 3
2586/229/V/2017zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 1556/KL/2017 z dnia 9.05.2017r.
2585/229/V/2017przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2017
2515/228/V/2017wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Leszka Miłoszewskiego na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
2433/227/V/2017zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu”
2317/225/V/2017przyjęcia wyników konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
2276/224/V/2017przyznania Panu Markowi Zielińskiemu dyrektorowi Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris-Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy
2217/223/V/2017zatwierdzenia honorarium dla Pana Dariusza Miłkowskiego dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie za reżyserię koncertu sylwestrowego pt. „Bal u Cygana” na scenie Teatru Rozrywki
2216/223/V/2017przyznania Nagród im. Karola Miarki w województwie śląskim w 2017 roku
2160/222/V/2017powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
2159/222/V/2017powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury
2158/222/V/2017powołania komisji nagrody artystycznej Marszałka Województwa Śląskiego
2157/222/V/2017powołania komisji nagrody Marszałka Województwa Śląskiego dla młodych twórców
2156/222/V/2017przyjęcia treści ogłoszenia o naborze wniosków o Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury: artystyczne, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków na rok 2017 wraz ze wzorami tych wniosków
2155/222/V/2017ustalenia liczby i wysokości Nagród Marszałka Województwa Śląskiego: artystycznej, dla młodych twórców, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków
2154/222/V/2017powołania Rady Programowej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności
2153/222/V/2017zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn „Ochrona i utrzymanie Sztolni Fryderyk w Tarnowskich Górach”
2059/220/V/2017przyznania nagród rocznych za rok 2016 dyrektorom instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie oraz zastępcom dyrektorów instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Śląskie powoływanym przez Zarząd Województwa Śląskiego
2058/220/V/2017wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Bassema Akiki na stanowisko zastępcy dyrektora – dyrektora artystycznego Opery Śląskiej w Bytomiu
2057/220/V/2017powołania komisji konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
1917/217/V/2017powołania komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
1918/217/V/2017ustalenia liczby i wysokości Nagród im. Karola Miarki w 2017 roku w województwie śląskim
1916/217/V/2017zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego na realizację zadania pn. „Wymiana zestawu pomp obiegowych w instalacji chłodu central klimatyzacyjnych (nr 1- 6) w budynku Biblioteki Śląskiej przy Pl. Rady Europy 1” oraz zawarcie aneksu nr 1 do umowy nr 2539/KL/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. z Biblioteką Śląską w Katowicach
1876/216/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Adamowi Hajdudze – kierownikowi referatu promocji dziedzictwa industrialnego w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie