Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
612/247/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 2018-2021
611/247/V/2018ustalenia liczby i wysokości Nagród Teatralnych Złote Maski w województwie śląskim w roku 2018
610/247/V/2018zaakceptowania propozycji komisji Nagrody Teatralnej „Złote Maski” w województwie śląskim dotyczących nominowanych i laureatów nagrody za rok 2017
552/245/V/2018ustalenia liczby oraz wysokości nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2017
551/245/V/2018podjęcia decyzji o dofinansowaniu zadań zgłoszonych do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.
499/244/V/2018powołania Pana Leszka Miłoszewskiego na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
498/244/V/2018przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2017 sporządzonych przez wojewódzkie instytucje kultury
409/242/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2018 r.
410/242/V/2018wszczęcia procedury związanej z zamiarem ponownego powołania Pana Roberta Talarczyka na stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
408/242/V/2018powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.
322/241/V/2018pozytywnego zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
245/240/V/2018akceptacji rozliczenia dotacji udzielonej w 2017 roku Miastu Będzin na realizację zadania pn. „Wykonanie prac remontowych w budynku Teatru” realizowanego w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie
176/238/V/2018ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Rozrywki w Chorzowie
175/238/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania dziedzictwa przemysłowego w 2018 r.
43/235/V/2018ogłoszenia i organizacji konkursu pod nazwą: „Obiekt zaprzyjaźniony festiwalu INDUSTRIADA 2018 – święta Szlaku Zabytków Techniki”, przyjęcia regulaminu konkursu, powołania komisji konkursowej
42/235/V/2018wskazania kandydata do Rady Muzeum Zagłębia w Będzinie
41/235/V/2018przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia projektu statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
2668/230/V/2017przyjęcia wzoru rozliczenia dotacji podmiotowej dla instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Samorząd Województwa Śląskiego
2667/230/V/2017wyrażenia zgody na zbycie przez Muzeum Śląskie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku położonego w Katowicach przy Alei Wojciecha Korfantego 3
2586/229/V/2017zawarcia Aneksu nr 1 do umowy nr 1556/KL/2017 z dnia 9.05.2017r.
2585/229/V/2017przyznania nagród Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury za rok 2017
2515/228/V/2017wszczęcia procedury związanej z zamiarem powołania Pana Leszka Miłoszewskiego na stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej
2433/227/V/2017zatwierdzenia aktualizacji programu rzeczowo – finansowego dla zadania pn. „Posadowienie i odtworzenie drewnianego kościoła z Bytomia-Bobrka wraz z zagospodarowaniem terenu”
2317/225/V/2017przyjęcia wyników konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
2276/224/V/2017przyznania Panu Markowi Zielińskiemu dyrektorowi Instytucji Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris-Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie