Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
2434/227/V/2017aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Województwa Śląskiego
2435/227/V/2017obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej Bystrej Śląskiej przy ul. Szczyrkowskiej, służebnością przesyłu.
2381/226/V/2017przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Województwa Śląskiego, położonej w Rabce- Zdroju przy ul. Dietla 2, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 4304/2 o powierzchni 0,1490 ha.
2380/226/V/2017przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Istebnej, oznaczonej jako działka nr 6780 o powierzchni 0,2408 ha
2218/223/V/2017wyrażenia zgody na rozbiórkę składników majątku trwałego będących w użytkowaniu SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku
2129/222/V/2017ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 9 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 47, 49, w części budynku oznaczonej nr 49, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, ustalenie wysokości wadium i ceny wywoławczej lokalu w przetargu oraz powołanie komisji przetargowej.
2128/222/V/2017wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, na czas oznaczony 3 lat.
1992/219/V/2017ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Istebnej 1593, ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości oraz powołania Komisji Przetargowej
2021/219/V/2017przeznaczenie do oddania w najem na czas oznaczony 3 lat, części nieruchomości położonej w Istebnej.
2020/219/V/2017zawarcia aneksów do umów dzierżawy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach.
2019/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2018/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2017/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2016/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2015/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2014/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2013/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2012/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa - podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2011/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Eugenii Pociecha – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2010/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Dominice Zamarlik – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2009/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Marcie Grabowskiej - inspektorowi w referacie nabywania nieruchomości i regulacji stanów prawnych Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2008/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Rączka-Kulesa – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2007/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Wioletcie Terelak – podinspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2006/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Edycie Kozłowskiej – głównemu specjaliście w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
2005/219/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Łazikiewicz – inspektorowi w referacie administrowania i obrotu nieruchomości Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie