Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
550/245/V/2018wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023”
174/238/V/2018przystąpienia do organizacji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2018
2731/232/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Lyski na lata 2017-2023
2315/225/V/2017art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.), w związku z art.17 ust. 2 pkt 4 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.)
2275/224/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszków na lata 2017-2030”
2214/223/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Janów na lata 2017-2023”
2152/222/V/2017zaopiniowania wniosku Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach Oddziału w Pyrzowicach dotyczącego inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb bazy General Aviation”
1914/217/V/2017przystąpienia do sporządzenia „Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+”.
1915/217/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2025” dla Gminy Świerklany
1693/211/V/2017zaopiniowania wniosku Prezesa Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach Oddziału w Pyrzowicach dotyczącego inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wraz z uzbrojeniem w media strefy Cargo City Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach”
1436/205/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Pipale - Trzeciak – kierownikowi referatu planowania przestrzennego w Biurze ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
1343/201/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
1216/198/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbrowa Zielona na lata 2016-2020”
1146/197/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska na lata 2017-2023”
1016/194/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Bojszowy na lata 2017-2022”
974/193/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna”
752/186/V/2017przyjęcia „Standardów i wytycznych kształtowania infrastruktury rowerowej”
591/180/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Myszkowa na lata 2017-2030”
490/176/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Pipale - Trzeciak – p.o. kierownika referatu planowania przestrzennego w Biurze ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
491/176/V/2017zamieszczenia oferty Fundacji Na Dużą Skalę z siedzibą w Poznaniu pod nazwą: „Warsztaty architektoniczne - Architektour” na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji oświaty i wychowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni oraz zawarcia umowy na realizację ww. zadania w trybie pozakonkursowym, w razie braku uwag dotyczących złożonej oferty
462/175/V/2017wyrażenia opinii dotyczącej projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bierunia na lata 2016-2020”
357/172/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Pani Katarzynie Łabarzewskiej – dyrektorowi Biura ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
35/163/V/2017uzgodnienie wyrażenia opinii stanowiącej załącznik do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu lub inwestycji towarzyszących
2674/161/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jeleśnia na lata 2016-2025
2508/157/V/2016wyrażenia opinii dotyczącej projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Radzionków


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie