Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
590/247/V/2018podpisania Aneksu do umowy nr 135/GP/2011 z 3 stycznia 2011 r. zawartej między Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim S.A. w Katowicach
586/247/V/2018powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
589/247/V/2018zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cieszyn”
532/245/V/2018powołania Członków Rady ds. elektromobilności pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego
531/245/V/2018powołania Zastępcy Przewodniczącego Rady ds. elektromobilności pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego
530/245/V/2018powołania Przewodniczącego Rady ds. elektromobilności pełniącej funkcję opiniodawczo-doradczą Zarządu Województwa Śląskiego
361/242/V/2018udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Pogodzińskiemu – głównemu specjaliście w referacie gospodarki Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego
240/240/V/2018ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
241/240/V/2018ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
72/237/V/2018zmiany uchwały nr 2785/233/V/2017Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 28.12.2017 r.
2726/232/V/2017zaopiniowania dokumentów: Wydanie opinii do dokumentów dot.: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wisła”, „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Radlin” oraz „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jaworze”
2502/228/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice”
2501/228/V/2017wyznaczenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do pracy w Zarządzie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
2194/223/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Niegowa”
2135/222/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
2136/222/V/2017zaopiniowania dokumentów: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jasienica” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Boronów”
1860/216/V/2017zaopiniowania dokumentów: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Szczekociny” oraz „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Siemianowice Śląskie”.
1689/211/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Bieruń”
1386/204/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Karolczakowi – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego
1277/199/V/2017powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
1116/197/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
1050/195/V/2017powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
854/189/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Krzyżak– Zastępcy Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
853/189/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Romańskiemu– Dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
742/186/V/2017przyznania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie