Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Zarządu

Nr uchwałyW sprawie
2502/228/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice”
2501/228/V/2017wyznaczenia przedstawiciela Województwa Śląskiego do pracy w Zarządzie Stowarzyszenia Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”
2194/223/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Niegowa”
2135/222/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmiany Statutu Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TRITIA z ograniczoną odpowiedzialnością
2136/222/V/2017zaopiniowania dokumentów: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jasienica” oraz „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Boronów”
1860/216/V/2017zaopiniowania dokumentów: „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Szczekociny” oraz „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Siemianowice Śląskie”.
1689/211/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Bieruń”
1386/204/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Karolczakowi – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego
1277/199/V/2017powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
1116/197/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej likwidacji jednostki budżetowej Województwa Śląskiego pod nazwą: Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli
1050/195/V/2017powierzenia pełnienia obowiązków Pełnomocnika Marszałka ds. Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli oraz udzielenia pełnomocnictwa
854/189/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Pawłowi Krzyżak– Zastępcy Dyrektora Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
853/189/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Eugeniuszowi Romańskiemu– Dyrektorowi Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach
742/186/V/2017przyznania Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia sportowe w 2016 roku
637/181/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Dawidowi Paskowi – dyrektorowi Wydziału Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
521/177/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Ruda Śląska”
518/177/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Kazimierzowi Karolczakowi – Członkowi Zarządu Województwa Śląskiego
472/176/V/2017rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
434/175/V/2017utworzenia Rady do spraw elektromobilności
361/172/V/2017zaopiniowania dokumentu: „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Jejkowice”
360/172/V/2017powołania komisji otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
296/171/V/2017udzielenia pełnomocnictwa Panu Marcinowi Pogodzińskiemu – głównemu specjaliście w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
224/170/V/2017wyrażenia zgody na udział w projekcie pn. „Mobilne Śląskie” przez Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego w Katowicach w imieniu i na rzecz Województwa Śląskiego w partnerstwie ze Śląską Organizacją Turystyczną
133/169/V/2017przyjęcia Polityki rozwoju gospodarczego Województwa Śląskiego. Wzmacnianie roli gospodarki województwa śląskiego w międzynarodowych łańcuchach wartości
132/169/V/2017przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego dotyczącej woli utworzenia stowarzyszenia pod nazwą: Stowarzyszenie Biznes – Nauka – Samorząd „Pro Silesia”


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie