Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Sesja nr 38 z dnia 22 maja 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/38/1/2017 przyjęcia stanowiska dotyczącego modernizacji i rozwoju Odrzańskiej Drogi Wodnej
V/38/2/2017 poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce
V/38/3/2017 poparcia Karty Samorządności
V/38/5/2017 nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
V/38/6/2017 trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Śląskiego
V/38/7/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/38/8/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/38/9/2017 udzielenia pomocy finansowej dla gmin województwa śląskiego na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ochotniczych straży pożarnych w województwie śląskim
V/38/10/2017 udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Miastu Będzin
V/38/11/2017 przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
V/38/12/2017 zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2017 rok
V/38/13/2017 wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości, celem przedłużenia okresu jej obowiązywania, zawartej pomiędzy Śląskim Zarządem Nieruchomości jednostką budżetową Województwa Śląskiego a Megrez Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
V/38/14/2017 pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Rajcza
V/38/15/2017 zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/38/16/2017 zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
V/38/17/2017 zmiany składu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
V/38/18/2017 zmiany składu doraźnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie