Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Sesja nr 44 z dnia 16 października 2017
Nr uchwałyW sprawie
V/44/1/2017 wyboru Członka Zarządu Województwa Śląskiego
V/44/2/2017 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2017-2030
V/44/3/2017 zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok
V/44/4/2017 określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg, warunkach dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
V/44/5/2017 zmiany uchwały Nr V/41/9/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom i powiatom województwa śląskiego w ramach konkursu ofert dla gmin i powiatów województwa śląskiego pod nazwą: Wspieranie lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2017 roku
V/44/6/2017 wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Ustroniu
V/44/7/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach
V/44/8/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
V/44/9/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
V/44/10/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krupskim Młynie
V/44/11/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej
V/44/12/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Radzionkowie
V/44/13/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Raciborzu
V/44/14/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Rybniku
V/44/15/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu
V/44/16/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu
V/44/17/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół policealnych wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu
V/44/18/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju
V/44/19/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. dr Stanisława Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii „Kubalonka” w Istebnej
V/44/20/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
V/44/21/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec” sp. z o.o. w Kamieńcu
V/44/22/2017 stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
V/44/23/2017 stwierdzenia przekształcenia działalności szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
V/44/24/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty sp. z o.o. w Rabce-Zdroju
V/44/25/2017 stwierdzenia przekształcenia szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu
V/44/26/2017 rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Śląskiego
V/44/27/2017 przekazania dawnego gmachu Sejmu Śląskiego i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Województwu Śląskiemu

Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie