Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Nr uchwałyW sprawie
V/49/6/2018przyjęcia projektu statutu Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
V/38/11/2017przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
V/38/5/2017nadania statutu Zespołowi Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie
V/27/4/2016przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego
V/25/15/2016przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2016 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/21/9/2016nadania statutu Regionalnemu Instytutowi Kultury w Katowicach
V/21/8/2016połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach
V/21/7/2016uchylenia uchwały Nr IV/49/6/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie podjęcia działań zmierzających do powołania Rady Powierniczej przy Muzeum Śląskim w Katowicach
V/20/11/2016uchylenia uchwały Nr IV/49/5/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
V/14/3/2015przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w roku 2015 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/12/44/2015podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
V/11/21/2015zmiany uchwały Nr V/6/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej
V/11/19/2015zmiany uchwały Nr V/9/2/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
V/11/20/2015zmiany uchwały Nr V/9/3/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/9/6/2015przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
V/9/3/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/9/2/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
V/6/3/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Bielsku-Białej
V/6/2/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Katowicach
V/6/1/2015nadania statutu Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Częstochowie
IV/50/1/2014przyjęcia apelu o podjęcie działań zmierzających do zachowania, ochrony i promocji dialektów oraz gwar regionalnych w województwie śląskim
IV/49/6/2014podjęcia działań zmierzających do powołania Rady Powierniczej przy Muzeum Śląskim w Katowicach
IV/49/5/2014podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze i przyczynach połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
IV/46/4/2014podjęcia działań zmierzających do prowadzenia wojewódzkiej instytucji kultury pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie przez Województwo Śląskie oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako wspólnej instytucji kultury
IV/44/6/2013zmiany uchwały Nr IV/41/2/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2013 roku w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Pszczynie


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie