Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Nr uchwałyW sprawie
V/35/17/2017określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2017 roku na terenie województwa śląskiego
V/29/2/2016wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
V/29/1/2016przyjęcia oświadczenia dotyczącego nowelizacji Prawa Wodnego
V/25/8/2016przyjęcia Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030
V/19/6/2016określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 roku na terenie województwa śląskiego
V/12/45/2015wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
V/6/13/2015określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 roku na terenie województwa śląskiego
IV/37/14/2013wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego do Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/32/14/2013określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2013 roku
IV/30/9/2013podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie
IV/29/13/2012zmiany uchwały Nr IV/15/18/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2012 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/29/15/2012zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2013 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/21/11/2012zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/20/16/2012określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie
IV/20/15/2012zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/19/20/2012uzgodnienia podziału na obwody łowieckie, których przeważająca część położona jest na terenie województwa opolskiego, a pozostała znajduje się na terenie województwa śląskiego, w części dotyczącej przebiegu granic obwodów łowieckich znajdujących się na styku województwa opolskiego i śląskiego
IV/19/24/2012zmiany składu Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich
IV/18/12/2012określenia terminów zakończenia zbiorów gatunków roślin uprawnych na terenie województwa śląskiego dla celów zachowania uprawnień do odszkodowania za szkody łowieckie
IV/18/11/2012określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 roku
IV/18/10/2012zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego programu działalności za 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/15/18/2011zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2012 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/15/17/2011zmiany uchwały Nr III/59/17/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 listopada 2010 roku, dotyczącej zatwierdzenia rocznego programu działalności oraz projektu planu finansowego na 2011 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/9/12/2011zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/7/8/2011zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za 2010 rok Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
IV/5/31/2011przyjęcia apelu do Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP i Rady Ministrów RP w sprawie wsi i rolnictwa


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie