Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Nr uchwałyW sprawie
V/47/6/2017ustalenia przebiegu istniejących dróg wojewódzkich nr 492, 784, 790, 793, 794, 795, 796, 910, 780, 789, 791, 792, 904, 905 na terenie województwa śląskiego
V/41/13/2017nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Katowicach
V/41/12/2017nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Częstochowie
V/41/11/2017nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
V/38/14/2017pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Rajcza
V/27/5/2016powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
V/20/12/2016pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej na terenie gminy Milówka
V/16/14/2015utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla „Budowy drogi publicznej Drogowej Trasy Średnicowej Katowice-Gliwice Część „Zachód” od km 4+037,37 do km 5+320,00 (odcinek G2/4)”
V/16/12/2015powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
V/11/9/2015uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Śląskiego
V/10/10/2015udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Województwu Świętokrzyskiemu w kwocie 12 500,00 zł na zakup i modernizację pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich
IV/50/7/2014zaopiniowania przekazanego projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
IV/49/7/2014przyjęcia Strategii Rozwoju Systemu Transportu Województwa Śląskiego
IV/47/16/2014przyjęcia projektów uchwał własnych w sprawie pozbawienia niektórych odcinków drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej kategorii dróg wojewódzkich oraz zaliczenia niektórych odcinków dróg powiatowych w Bielsku-Białej do kategorii dróg wojewódzkich
IV/47/15/2014zaliczenia Drogi Współpracy Regionalnej w Jaworznie do kategorii dróg wojewódzkich
IV/41/12/2013powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
IV/37/9/2013przyjęcia projektu uchwały w sprawie zaliczenia Drogi Współpracy Regionalnej w Jaworznie do kategorii dróg wojewódzkich
IV/35/21/2013zaopiniowania przekazanego projektu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych
IV/35/20/2013zaopiniowania przekazanego projektu Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych
IV/35/9/2013zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Częstochowie
IV/35/8/2013zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej
IV/35/7/2013zmiany Statutu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach
IV/32/15/2013uchylenia uchwały Nr IV/26/11/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 września 2012 roku
IV/28/4/2012powierzenia organizatorom publicznego transportu zbiorowego zadań własnych Województwa Śląskiego
IV/20/14/2012zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie