Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Nr uchwałyW sprawie
V/49/8/2018udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 2 lutego 2018 roku
V/49/7/2018udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 22 listopada 2017 roku
V/49/3/2018przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Raciborskiego, przeznaczonej na wsparcie zawodowej rodziny zastępczej zamieszkałej na terenie Kuźni Raciborskiej, poszkodowanej w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 7 lipca 2017 roku
V/48/4/2018zmiany składu doraźnej Komisji ds. Gospodarki i Innowacji
V/47/7/2017wygaszenia mandatu Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego
V/47/2/2017przyjęcia rezolucji o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi
V/47/1/2017przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2018 Rokiem 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego
V/46/14/2017zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/46/13/2017zmiany składu Komisji Edukacji, Nauki i Kultury
V/46/4/2017ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr I/33/2/01 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 kwietnia 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Śląskiego
V/46/3/2017przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania współpracy nauki, biznesu i samorządu terytorialnego
V/46/2/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej ogłoszenia roku 2018 Rokiem Odry – Rzeki Pozytywnej Energii
V/46/1/2017przyjęcia oświadczenia dotyczącego ogłoszenia roku 2018 Rokiem Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości
V/46/5/2017zasad i trybu wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Śląskiego
V/42/2/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia 95. rocznicy pierwszych wyborów i pierwszego posiedzenia Sejmu Śląskiego
V/40/2/2017wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
V/40/1/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej 300-lecia Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
V/39/14/2017zmiany przedstawiciela Sejmiku Województwa Śląskiego w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego
V/38/18/2017zmiany składu doraźnej Komisji – „Kapituły Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego”
V/38/17/2017zmiany składu Komisji Środowiska i Gospodarki Wodnej
V/38/16/2017zmiany składu Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego
V/38/15/2017zmiany składu Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej
V/37/13/2017powołania Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
V/37/11/2017przyjęcia stanowiska w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
V/37/2/2017przyjęcia rezolucji dotyczącej upamiętnienia ofiar czystek etnicznych w 70. rocznicę rozpoczęcia akcji „Wisła”


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie