Województwo Śląskie

Uchwały

Uchwały Sejmiku

Nr uchwałyW sprawie
V/15/2/2015zmiany uchwały Nr IV/5/3/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach, zmienionej uchwałą Nr IV/46/1/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 13 stycznia 2014 roku
IV/19/20/2012uzgodnienia podziału na obwody łowieckie, których przeważająca część położona jest na terenie województwa opolskiego, a pozostała znajduje się na terenie województwa śląskiego, w części dotyczącej przebiegu granic obwodów łowieckich znajdujących się na styku województwa opolskiego i śląskiego
IV/5/3/2011nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach
III/56/10/2010zaciągnięcia zobowiązania na rok 2011 na realizację umowy na modernizację skanera stołowego FENIX wykorzystywanego do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
III/55/8/2010zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie przychodów i wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/55/27/2010nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu
III/55/28/2010nowych warunków pracy dla pracowników likwidowanego zakładu budżetowego pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie
III/50/16/2010zatwierdzenia Cennika Usług Świadczonych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
III/50/15/2010utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie oraz nadania jej statutu
III/50/14/2010likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
III/50/13/2010utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu oraz nadania jej statutu
III/50/12/2010likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową
III/50/8/2010zaciągnięcia zobowiązań na rok 2011 na realizację umów na serwisy pogwarancyjne i asysty techniczne oprogramowań wykorzystywanych do prowadzenia wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
III/47/6/2010zmiany uchwały Nr III/45/2/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na rok 2010 w zakresie wydatków Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
III/47/1/2010aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 poprzez przyjęcie Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego Śląskie 2020


Zobacz aktualności

wszystkieedukacjaekologiafinansefundusze europejskiegospodarkainfrastrukturainwestycjekomunikacjakulturapolityka społecznapromocjarolnictworynek pracysejmiksportspotkania uroczystościstrategia rozwojuturystykazagospodarowanie przestrzennezagranicazarządzdrowie